Helvetet på Dragarstigen 4 i Saltsjöbaden och bostadsrättsföreningen glädjen (recension)

Ett femtiotal polisanmälningar (källa) är gjorda mot styrelsen och de boende på Dragarstigen 4 i Saltsjöbaden och bostadsrättsföreningen Glädjen. De handlar bla om stöld, bedrägeri, egenmäktigt förfarande mm.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Glädjen anklagas och har anmälts till Nacka kommun (källa) för att stänga av el vatten ventilation och värme i syfte att få bostadsägare att flytta från fastigheten Solsidan 55:11. Kommer det hända fler bostadsrättsinnehavare?

Fönsterglasen i fastigheten 55:11 är enligt styrelsen och byggherren Jan och Robin Jensen egna utsago livsfarliga eftersom de inte är härdade och har reklamerats i mål hos Nacka tingsrätt (källa).

Enligt uppgift från styrelsen ska avgiften för lägenheterna femdubblas vilket skulle innebära att de största lägenheterna skulle ha en månadsavgift på 35 000 kr. Dubblering av avgiften har redan skett.

Enligt styrelsen för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Saltsjöbaden kommer det kosta 2 miljoner kronor att riva sjöboden som förelagts av Nacka kommun (källa) att rivas. Styrelsen har ändå inte rivit sjöboden som strider mot detaljplanen och bygglovet. Den har dessutom byggts på Nacka kommuns mark.

Enligt uppgift från Nacka kommun (källa) har styrelsen byggt entregången i det nya tvåbostadshuset över tomtgräns i syfte att utpressa det dödsbo som ägde grannfastigheten Solsidan 55:10 att sälja sjötomten för 6.75 miljoner kronor.

Entregången och pergolan på Dragarstigen 4 (tillhörande lägenhet nr 2) är enligt Nacka kommun (källa) planstridiga, över tomtgräns, olovligt ihopbyggt med huvudbyggnaden, för hög, för nära grannfastigheten och över tomtgräns.

Nacka kommun (källa) har utfärdat vite på 120 000 kr var tredje månad för att sjöboden inte har rivits. Vilket kommer drabba bostadsrättsinnehavarna genom förhöjda avgifter.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Dragarstigen 4 Glädjen i Saltsjöbaden har hotat hyresgäster som velat hyra lägenheter i fastigheten.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Glädjen i Saltsjöbaden Dragarstigen 4 har i ett trettiotal rättsmål, flest i Nacka tingsrätt (källa), bestridit betalning för utförda arbeten för att bygga fastigheten Solsidan 55:11.

I enlighet med Kronofog

I enlighet med Kronofogdemyndighetens värdering samt även de två andra bostadsrättsinnehavarnas värderingar, bortsett styrelsen egna lägenheter är värdet av bostadsrätterna 0 kr (källa Nacka tingsrätt). Dvs saknar reellt marknadsvärde.

Styrelsen har själva skrivit under på att det är konstruktionsfel på fastigheten som kommer kosta 2 miljoner kronor att avhjälpa (källa Nacka tingsrätt) som ska bekostas av bostadsrättsföreningens medlemmar i form av höjda avgifter.